اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

ترمینال مخازن یکی از تخصص‌های اصلی مهندسین مشاور هندسه‌پارس است (92/07/01)

 

مهندس ایمان شیوافر در مهندسین مشاور هندسه پارس

آقای مهندس شیوافر مدیرپروژه در مهندسین مشاور هندسه‌پارس گفت که ترمینال مخازن در بنادر به زبان ساده به معنی:

(i) تعدادی مخزن مایعات مثل محصولات پالایشگاهی نفت و گاز،

(ii) خطوط‌لوله انتقال از مخازن به اسکله‌ها،

(iii) تجهیزات تخلیه و بارگیری و اندازه‌گیری حجم مایعات

(iv) اسکله‌ها و تجهیزات پهلوگیری است.

این ترمینال‌ها در اغلب بنادر، به خصوص بنادر نفتی احداث می‌شوند. چالش اصلی در طراحی ترمینال مخازن نفتی در بنادر این است که نیاز به ترکیبی از تخصص‌های نفت و گاز در کنار تخصص‌های مهندسی عمران و دریایی دارد. همکاری پیوسته این دو تیم می‌تواند موجب ارائه طرحی ایمن شود که بهره‌‌وری آن زیاد باشد. ظرفیت مخازن و اسکله‌ها باید هماهنگ و بهینه باشند. ترمینال مخازن تخصصی فراگیر است که فقط به تخصص‌های فنی ختم نمی‌شود و باید به مدیریت این مخازن و همچنین بازگشت اقتصادی آن‌ها توجه کرد. تجربه طراحی‌های مختلف و سپس مشاوره مدیریت و بهره‌برداری ترمینال‌مخازن در سال‌های گذشته موجب شده است که طیف کاملی از تخصص‌های ترمینال مخازن در هندسه‌پارس موجود باشد. مهندسین مشاور هندسه‌پارس در پروژه‌های ترمینال مخازن به شرح ذیل درگیر بوده است:

سال

بندر

ترمینال

حجم مخازنm3

تعداد اسکله

نقش هندسه‌پارس

1385 تا 1392

خلیج‌فارس (شهیدرجایی)

ترمینال‌نفتی

145/000

10 پست اسکله

- ارائه طرح جامع بندر نفتی خلیج‌فارس
- مشاور مادر طرح‌های سرمایه‌گذاری مجتمع بندر شهیدرجایی

315/000

1/341/000

1391

امام‌خمینی

کیوان‌انرژی

33000

-

- نظارت بر اجرا

1392

امام‌خمینی

(بنیاد بارانداز)

60/000

2 پست اسکله

- طراحی بخش‌هایی از ترمینال
- نظارت بر اجرا

1389 تا 1392

بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر

ترمینال جدید و قدیم

500/000

7 پست اسکله

- مشاور همکار پیمانکار EPC

1392

فراسکو- عسلویه

 

380/000

2

- تهیه طرح جامع
- نظارت محلی

 

ترمینال مخازن یکی از تخصص‌های اصلی هندسه‌پارس است
ترمینال مخازن یکی از تخصص‌های اصلی هندسه‌پارس است
ترمینال مخازن یکی از تخصص‌های اصلی هندسه‌پارس است