اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

ارتقاء سیستم DCC در شرکت (92/04/26)

خانم رحمان‌ فر کارشناس DCC در مدیریت نفت و گاز شرکت مهندسین مشاور هندسه‌پارس درخصوص سیستم DCC این مدیریت گفت که موارد ذیل جهت ارتقاء سیستم DCC انجام شده است:

1- برای کلیه پروژه‌های این مدیریت و پروژه‌هایی که از طرف مدیریت‌های دیگر هندسه‌پارس ارجاع می‌شوند، VPIS تهیه شد.

 2- هر مدرک در VPIS دارای لینک بوده به طوری‌که با کلیک آن، مدرک مربوطه قابل دریافت می‌باشد.

 3- شماره نامه و ترانسمیتال ارسالی در VPIS قید شده و شماره‌نامه و تاریخ به هراه کامنت‌ کارفرمایان نیز دارای لینک است. به طوری‌که جهت دریافت کامنت در هر زمان تنها کافی است در VPIS لینک مربوطه زده شود.

 4- VPIS مدارک فروشندگان نیز در حال تهیه می‌باشد تا مانند بالا تمامی آن‌ها قابل دریافت باشد. موارد بالا باعث خواهد شد که تمامی مدارک فروشندگان در سیستم محفوظ مانده و همیشه قابل ردیابی باشد. همچنین از اشتباه طراحان باتوجه به موجود بودن آخرین نقشه در VPIS جلوگیری خواهد شد

ارتقاء سیستم DCC در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
VPIS

ارتقاء سیستم DCC در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
HSP