شروع مطالعات مکان یابی برای سایت کارخانه شيرين سازي و انتقال آب از درياي عمان به استان يزد


این پروژه مطالعاتی در مهندسین مشاور هندسه پارس شامل مطالعات شناخت و مرحله اول شيرين سازی و انتقال آب از محدوده بندر تياب تا بندر جاسك (به طول حدود 180 کیلومتر خط ساحلی) به استان يزد با هدف تامين آب مناسب جهت واحدهای صنعتي، معدني، صنايع معدني، شرب، بهداشت، دام، طيور، كشاورزی صنعتي و نوين، گردشگری و خدمات در سطح استان یزد است.
محدوده مورد مطالعه جهت مکان یابی برای پروژه آب رسانی به استان یزد
شکل 1 محدوده مورد مطالعه جهت مکان یابی برای پروژه آب رسانی به استان یزد

مهندس محمد محمدنیا کارشناس ژئوتکنیک هندسه پارس (که یکی از اعضای تیم بازدید کننده از منطقه مورد مطالعه برای مکانی یابی می باشد) پس از بازدید از منطقه مورد مطالعه خبر داد که:
برنامه مکان یابی سایت این کارخانه شیرین سازی چنین دیده شده است که در ابتدا با بررسی محلی عوارض خشکی برخی از نقاط نامناسب حذف شود. سپس نقاط باقیمانده مورد بررسی های تخصصی دریایی قرار گیرد. بازدیدهای مذکور در این خبر مربوط به مرحله اول است.
منطقه ساحلی مذکور در ابتدا به چندین محدوده کوچک به طول 10 کیلومتر تقسیم بندی شد و سپس در یک بازدید 3 روزه از محدوده ها، ویژگی ها و مشخصات هر محدوده مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم ثبت گردید. از جمله مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب مکان مناسب برای احداث آب شیرین کن، طول خط لوله در دریا تا رسیدن به عمق مورد نظر برای آب گیری، طول خط لوله در خشکی تا رسیدن به استان یزد، شرایط زیست محیطی منطقه از منظر وجود مناطق حفاظت شده زیست محیطی، کشنده های قرمز و ...، شرایط پدافند غیرعامل منطقه به جهت قرارگیری در نزدیکی تنگه هرمز و ... می باشند. بازدیدهای بعدی توسط تیم دریایی، زیست محیطی، پدافند غیرعامل و ... از منطقه صورت گرفت. برخی از اطلاعات مهم و ضروری مورد نیاز منطقه جهت تعیین مکان مناسب برای احداث پروژه که در بازدید تیم ژئوتکنیک شرکت هندسه پارس از منطقه صورت گرفت، عبارتند از:
- بررسی نوع خاک منطقه و زمین های اطراف
- بررسی راه های دسترسی به منطقه
- بررسی وجود تاسیسات حساس ملی در پاره ساحل های مورد مطالعه
براساس اطلاعات بدست آمده از بازدید تیم های مختلف از منطقه، نهایتا محدوده های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و 3 محدوده برای بررسی بیشتر انتخاب شدند. در ادامه تصاویری از منطقه بازدید شده نشان داده شده است:
شکل 2 وضعیت کوه های اطراف زیارت و کوهستک
شکل 2 وضعیت کوه های اطراف زیارت و کوهستک

شکل 3 شرایط زمین های محدوده مناطق زیارت و کوهستک
شکل 3 شرایط زمین های محدوده مناطق زیارت و کوهستک

شکل 4 شرایط زمین های محدوده مناطق بونجی ساحلی و کوه مبارک
شکل 4 شرایط زمین های محدوده مناطق بونجی ساحلی و کوه مبارک

شکل 5 وضعیت کوه های اطراف منطقه بونجی و کوه مبارک
شکل 5 وضعیت کوه های اطراف منطقه بونجی و کوه مبارک