آغاز پروژه خدمات طراحی و مهندسی سیستم آبگیری در پروژه آب شیرین کن لیانآغاز پروژه خدمات طراحی و مهندسی سیستم آبگیری در پروژه آب شیرین کن لیان

مهندس چلندری مدیر طراحی پروژه آب شیرین لیان در هندسه پارس اظهار داشت:
پروژه " خدمات طراحی و مهندسی سیستم آبگیری در پروژه آب شیرین کن لیان" در هندسه پارس در اواخر سال 1397 آغاز گردید و تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.
پروژه طراحی، تامین، ساخت و راه اندازی آب شیرین کن لیان در سال 1397 توسط شرکت مپنا در منطقه بوشهر آغاز گردیده است. دراین راستا، شرکت مپنا، بخش طراحی مفهومی و امکان سنجی، فاز اولیه (Basic) و فاز تفصیلی (Detail) و نظارت عالیه بخش آبگیر و خطوط لوله دریایی آبگیری و دفع پساب را به شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار نموده است.
موقعیت آبگیر در منطقه بوشهر
موقعیت آبگیر در منطقه بوشهر

کارفرمای این پروژه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، گروه مپنا پیمانکار اصلی در این پروژه و شرکت مپنا بویلر و شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس نیز به ترتیب پیمانکار و مشاور بخش دریایی هستند.
با توجه به افزایش جمعیت، کاهش نزولات جوی، افزایش دما و رشد اقتصادی کشور، اقداماتی مثل کاهش تلفات انتقال و صرفه‌جویی در مصرف آب، به تنهایی کافی نیست و نیاز به منابع جدید احساس می‌شود. یکی از اقدامات مؤثر، نمک‌زدایی یا شیرین‌سازی آب دریا است. بدین منظور پروژه آب شیرین کن بوشهر جهت تامین 35000 متر مکعب آب آشامیدنی در شبانه روز با دبی آبگیری به میزان حدود 108000 مترمکعب در شبانه روز تعریف شده است. آبگیری از دریا توسط خطوط لوله دریایی یا روش های بهینه دیگر انجام می شود. سیستم تصفیه آب دریا از نوع اسمز معکوس (RO) شامل 12 پکیج به صورت یکبار گذر درنظر گرفته شده است. زمین درنظر گرفته شده برای احداث این پروژه در نزدیکی بوشهر در شهرک صنعتی لیان (سرتل) می باشد. ارتفاع زمین ساحلی از سطح مد دریا حدودا 2 الی 4 متر می باشد.
انجام طراحی مفهومی، طراحی اولیه و طراحی تفصیلی آبگیر و خطوط لوله آبگیری دریایی در شرح کار شرکت هندسه پارس به عنوان مشاور دریایی طرح می باشد. همچنین خدمات نظارت عالیه و مهندسی خرید نیز توسط مشاور در حال ارائه به کارفرمای محترم می باشد.
موقعیت آبگیر در داخل محوطه
موقعیت آبگیر در داخل محوطه