مطالعات بروزرسانی طرح ساماندهی بندر تیابمطالعات بروزرسانی طرح ساماندهی بندر تیاب

مهندس طیبی مدیر گروه سازه های دریایی و بندرسازی هندسه پارس خبر داد که:
بندر تیاب در دهستان تیاب در جنوب استان هرمزگان و غرب بخش مرکزی شهرستان میناب واقع شده است. این بندر در 14 کیلومتری ساحل دریا قرار دارد و از طریق خور به دریا متصل می شود. خور تیاب از مناطق مهم از دیدگاه زیست محیطی و گردشگری است.
در این پروژه با مد نظر داشتن مطالعات پیشین انجام شده توسط شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس از جمله مطالعات لایروبی ، ساماندهی خور و حوضچه و همچنین با توجه به نیازهای ساکنان دهستان تیاب، پتانسیل های موجود منطقه و نیازهای آتی شناورها و صیادان این منطقه و بنادر اطراف بررسی شده است. ابتدا به بررسی وضع موجود پرداخته شده و سپس در راستای طرح توسعه بندر تیاب با توسعه گردشگری و حمل و نقل دریایی مطالعات ساماندهی بندر تیاب با ترسیم چشم انداز بندر و ارائه طرح های توسعه ای در قالب برنامه های 5،10 و 15 ساله انجام می شود.
پیشرفت این پروژه مطالعاتی در هندسه پارس تا کنون 80% بوده است و امید می رود تا پایان تیرماه 1398 به 100% پیشرفت برسد.
مطالعات بروزرسانی طرح ساماندهی بندر تیاب

مطالعات بروزرسانی طرح ساماندهی بندر تیاب