انجام مطالعات توسعه زیرساختهای مسافری دریایی در بندر ترکمن و بندر گز انجام مطالعات توسعه زیرساختهای مسافری دریایی در بندر ترکمن و بندر گز

مهندس مهرداد بختیار هماهنگ کننده پروژه بندر ترکمن و بندر گز در هندسه پارس اعلام نمودند:
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای سیاست تسهیل مسافرت های دریایی و توسعه زیر ساخت های لازم در سواحل خلیج گرگان، پروژه‌ای مطالعاتی جهت طراحی اسکله شناور در بنادر ترکمن و گز و طراحی مفهومی ناحیه پس کرانه در بندر ترکمن را تعریف نمود. در این راستا انجام مطالعات و بررسی‌ شرایط منطقه و ظرفیت های بنادر ترکمن و گز به شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس محول گردید.
 انجام مطالعات توسعه زیرساختهای مسافری دریایی در بندر ترکمن و بندر گز

منطقه خلیج گرگان با توجه به وجود جزیره آشوراده و میان‌کاله و تنوع زیست محیطی موجود در منطقه، قابلیت ایجاد پروژه‌های بسیار مناسب گردشگری دریایی را دارد. بنادر گز و ترکمن از جمله بنادر تفریحی و توریستی این ناحیه به شمار می‌روند و به مسافران داخلی و خارجی، خدمات گردشگری ارائه می‌کنند.
کاهش تراز آب در سالهای اخیر و پسروی آب در مناطق ساحلی زیرساخت‌های موجود برای صنعت گردشگری دریایی از جمله اسکله‌های موجود با مشکلات عدیده‌ای در بهره‌برداری مواجه شده‌اند، به‌طوری که عمق آب پای اسکله‌ها جوابگوی تردد و پهلوگیری ایمن قایق‌ها نبوده است. این مهندسین مشاور با توجه به وضعیت بندر ترکمن و بررسی محدودیت‌ها و فرصت‌های پیش‌روی بندر برای توسعه در آینده، به بررسی پارامترهای مختلف موثر در شرایط فعلی بندر پرداخته است. در این پروژه اسناد و طرح‌های مرتبط با بندرترکمن، اسناد مرتبط با فعالیت بندری موردبررسی قرار گرفته است و با توجه به عملکرد و توسعه ی آتی بندر طبق این اسناد، آینده طرح پیش بینی شده است.
طرح کاربری پسکرانه بندر ترکمن در این مطالعات ارائه گردید. همچنین طرح پایه دو اسکله تفریحی ثابت در بنادر ترکمن و گز ارائه شد. در ضمن خدمات مهندسی برای انتقال فوری اسکله شناور به طول کوتاه از جنوب کشور به این بنادر فراهم گردید.
 انجام مطالعات توسعه زیرساختهای مسافری دریایی در بندر ترکمن و بندر گز