شروع عملیات لایروبی کانال خطوط لوله دریایی آبگیر پروژه آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر بندرعباس


نمایی از سازه آبگیر

مهندس کرمی، مدیر گروه نفت و گاز شرکت هندسه پارس، خبر شروع عملیات لایروبی خطوط لوله دریایی آبگیر پروژه آب شیرین‌کن ساقی کوثر بندر عباس (آب آسیا) در تاریخ 1396/07/01 را اعلام کردند.
نمایی از سازه آبگیر و سازه ویرباکس و دایک دیسپوزال

در این پروژه خطوط لوله آبگیری از دریا شامل 6 خط به قطر 2/7 متر از جنس HDPE و خطوط لوله آب برگشتی شامل 3 خط به قطر 2/7 متر از جنس HDPE می‌باشد. این 9 خط در یک ترنچ دریایی که با مقطع ذوزنقه‌ای با عرض کف 42 متر و شیب دیوارهای 1V:5H و طول حدود 2300 متر در کف دریا حفر می‌شود نصب خواهد شد.
شروع عملیات لایروبی کانال خطوط لوله دریایی آبگیر پروژه آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر بندرعباس

حجم لایروبی بالغ بر 1/100/000 مترمکعب بوده و تا تراز -15.omCD یا عمق حدود یا عمق حدود 20 متری لایروبی انجام می‌شود. در حال حاضر عملیات لایروبی از سمت suction chamber به سمت ساحل (عمق‌های کم) در جریان است. مصالح حاصل از لایروبی در نزدیکی ساحل دپو می‌شود.
نمایی از سازه آبگیر و سازه ویرباکس و کشتی لایروب

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه عهده‌دار نظارت کارگاهی و عالیه می‌باشد.
شروع عملیات لایروبی کانال خطوط لوله دریایی آبگیر پروژه آب‌شیرین‌کن ساقی کوثر بندرعباس