مراحل پایانی احداث موج‌شکن‌های بنادر رودیک، گوریم، سورگلم و سوزا و تکمیل طراحی تفصیلی موج‌شکن بندر رمچاه در قالب بنادر کوچک چند منظوره توسط مهندسین مشاور هندسه پارس


پروژه احداث بنادر چندمنظوره كوچك در سواحل جنوبي ايران در سال 89 تعریف گردید. در این راستا در مرحله اول، طراحی 12 موج‌شکن به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید که در مرحله بعدی طراحی دو موج‌شکن نیز به آن اضافه گردید. اين بنادر با كاربري‌هاي صيادي، مسافري و یا تجاری نقش به‌سزايي در رونق اقتصادي و افزايش اشتغال‌ در مناطق ساحلي جنوب كشور ايفا نموده و خواهند نمود.
مراحل پایانی احداث موج‌شکن‌های بنادر رودیک، گوریم، سورگلم و سوزا و تکمیل طراحی تفصیلی موج‌شکن بندر رمچاه در قالب بنادر کوچک چند منظوره توسط مهندسین مشاور هندسه پارس

مهندسين مشاور هندسه پارس به‌عنوان مشاور همكار پيمانكار، عهده‌دار طراحي موج‌شكن‌هاي این بنادر بوده که از شرقی‌ترین نقطه مرزی سواحل کشور تا سواحل استان بوشهر را شامل می‌شود.
موج‌شکن‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور هندسه پارس شامل بنادر گواتر، رودیک، گوردیم و جد در سواحل مکران استان سیستان و بلوچستان، بنادر سورگلم، کندال، تیاب، رمچاه، سوزا، گامبرون، برکه سفلین، ملو، کیش در سواحل استان هرمزگان و بندر دمی‌گز در سواحل استان بوشهر می‌باشند که در این میان بنادر رمچاه، سوزا و گامبرون در جزیره قشم قرار گرفته‌اند.
از میان موج‌شکن‌های طراحی شده توسط هندسه پارس، احداث موج‌شکن‌های بنادر گواتر، جد، برکه سفلین و ملو به اتمام رسیده است و موج‌شکن‌های بنادر رودیک، گوردیم، سورگلم و سوزا مراحل پایانی و تکمیلی احداث را پشت سر می‌گذارند. همچنین در حال حاضر طراحی تفصیلی موج‌شکن بندر رمچاه در قالب بنادر کوچک چند منظوره در این مهندسین مشاور در حال انجام و تکمیل می‌باشد.
مهندسین مشاور هندسه پارس علاوه بر طراحی این موج‌شکن‌ها، ارایه خدمات فنی و مهندسی حین اجرا به پیمانکار برخی از بنادر را نیز در دستور کار داشته است.
در ادامه تصاویر برخی از موج‌شکن‌های تکمیل شده و یا در دست احداث این پروژه ارایه شده است.

موج‌شکن رودیک- اجرای موج‌شکن فرعی جدید (بالا)؛ تولید و دپوی آرمورهای بتنی (پایین)
موج‌شکن رودیک- اجرای موج‌شکن فرعی جدید (بالا)؛ تولید و دپوی آرمورهای بتنی (پایین)

موج‌شکن سوزا- تکمیل هد مو‌ج‌شکن‌های اصلی و فرعی

موج‌شکن سوزا- تکمیل هد مو‌ج‌شکن‌های اصلی و فرعی
موج‌شکن سوزا- تکمیل هد مو‌ج‌شکن‌های اصلی و فرعی

موج‌شکن گوردیم- در حال تکمیل دستک رسوبگیر
موج‌شکن گوردیم- در حال تکمیل دستک رسوبگیر

موج‌شکن جد ـ تکمیل شده و در حال بهره‌برداری
موج‌شکن جد ـ تکمیل شده و در حال بهره‌برداری

موج‌شکن سورگلم- مراحل پایانی تکمیل موج‌شکن‌ها
موج‌شکن سورگلم- مراحل پایانی تکمیل موج‌شکن‌ها
موج‌شکن سورگلم- مراحل پایانی تکمیل موج‌شکن‌ها