سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور در تخصص خطوط لوله انتقال نفت و گاز


تخصص خطوط لوله انتقال نفت و گاز

مهندسین مشاور هندسه پارس موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در پایه دو تخصص خطوط لوله انتقال نفت و گاز گردید. آقای مهندس رحمانی ضمن اعلام این خبر افزودند: نظر به تجارب ارزشمندی که مهندسین مشاور هندسه پارس در طراحی و نظارت بر اجرای پایانه‌های نفتی متعدد در مجتمع‌های بندری جنوب کشور داشته است، اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور در تخصص مرتبط با طراحی پایانه‌های نفتی و خطوط انتقال، در دستور کار دفتر توسعه کار این مشاور قرار گرفت و نهایتاً در اسفندماه 1394 موفق به اخذ گواهینامه مزبور گردید.

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور

برخی از تجارب قبلی مهندسین مشاور هندسه پارس در زمینه طراحی پایانه‌های نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز عبارتند از:
• طرح‌های اجرا شده و در دست اجرا در مجتمع بندری شهید رجایی

     - طراحی پایانه نفتی شرکت روانکار دریایی هرمز
     - طراحی پایانه نفتی شركت احسان شیمی استهبان
     - طراحی پایانه نفتی شركت توسعه نفت هرمزان
     - نظارت بر عملیات اجرایی پایانه نفتی شركت بناگستر کرانه

• طرح‌های اجرا شده و در دست اجرا در مجتمع بندری امام خمینی (ره)

    - خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای پایانه نفتی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
    - طراحی پایانه نفتی شركت جهاد دریا
    - نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پایانه نفتی شركت كيوان انرژي خليج فارس
    - طراحی و نظارت بر اجرای پایانه نفتی شركت پاسارگاد نور آسیا

• طرح‌های اجرا شده و در دست اجرا در سایر مناطق

    - طراحی تفصیلی و مهندسی خرید طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر ( بخش خشکی)
    - طراحی خطوط لوله انتقال مایعات هیدروکربنی تاسیسات پالایشگاه گاز سرخون و قشم
    - طراحی پایانه سوخت‌رسانی هواپیمایی کیش
    - طراحی و مهندسی خرید پایانه نفتی شرکت بناگستر کرانه در مراغه
    - طراحی تفصیلی کریدورهای A و B خطوط لوله بندر خلیج فارس