برگزاری اولین سمینار تخصصی پی های ویژه


کمیته علمی تخصصی پی ویژه انجمن ژئوتکنیک با همکاری کمیته برگزاری سمینارها و مجامع علمی این انجمن، سمینار یک روزه «پی های ویژه» را برگزار می کند.
این سمینار، یک دوره آموزشی یک روزه و پرمحتوا را شامل می شود. شرکت کنندگان از تجارب جمعی از اساتید پی سازی ایران بهره مند خواهند شد
سخنرانی هایی که در این سمینار ارائه می شود عمدتا جنبه عملیاتی، اجرایی و کنترل کیفی داشته و برای دست اندرکاران پروژه های زیربنایی و صنعتی حاضر در ارکان کارفرما، مشاور یا پیمانکاری پروژه ها مفید خواهد بود.
برگزاری اولین سمینار تخصصی پی های ویژه

برگزاری اولین سمینار تخصصی پی های ویژه