اخذ مجوز زیست محیطی طرح احداث آب‌شیرین‌کن بندر عباس (شایا)


خانم دکتر صداقی مدیر پروژه شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس خبر داد که :

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان سرمایه‌پذیر، پروژه احداث، تملک و بهره‌برداری تاسیسات آبگیر و آب‌شیرین‌کن شهر بندر عباس را به روش B.O.O. به ظرفیت صد هزار متر مکعب در روز به شرکت احداث و بهره‌برداری آب‌شیرین‌کن بندرعباس- شایا واگذار نموده است. در این پروژه به منظور تامین 100.000 متر مکعب آب آشامیدنی در شبانه روز، آبگیری از دریا به میزان 330.000 متر مکعب در روز توسط خطوط لوله دریایی انجام می‌شود. سیستم تصفیه آب دریا از نوع اسمزی معکوس (RO) درنظر گرفته شده است.
شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه مسئولیت اخذ مجوزهای لازم و انجام خدمات مشاوره مهندسی و طراحی سیستم آبگیری و تخلیه را بر عهده داشته است. به گزارش خانم دکتر صداقی، مدیر پروژه این مطالعات، پیرو تهیه و ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی طرح احداث این آب‌شیرین‌کن به سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مجوز زیست محیطی این طرح در آبان ماه 1394 صادر شد.
خانم مهندس معلمی از کارشناسان دیسیپلین محیط زیست شرکت، تعیین محل تخلیه پساب، مطالعات و مدل سازی عددی پخش شوری و همچنین بررسی اثر تجمعی پساب صنایع مجاور و پساب آب شیرین کن بر کیفیت آب ناحیه خروجی را از جمله موارد زیست‌محیطی چالش برانگیز این پروژه می‌دانند که با اتخاذ تصمیمات مدیریتی و انجام مطالعات و بررسی دقیق تر مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتند.

پلان حوضچه آبگیر شایا
پلان حوضچه آبگیر شایا


مدل سه بعدی حوضچه آبگیر شایا
مدل سه بعدی حوضچه آبگیر شایا


فواصل تقریبی زمین پروزه از عوارض اطراف
A: محدوده زمین پروژه B: فاصله تقریبی تا اولین مرکز جمعیت روستایی حدود 1 کیلومتر C: فاصله از مرز بندر خلیج فارس و مسیل فصلی حدود 100 متر D: فاصله از جاده حدود 2 کیلومتر
فواصل تقریبی زمین پروزه از عوارض اطراف

 پوشش گیاهی محدود در محل پروژه
پوشش گیاهی محدود در محل پروژه


پوشش گیاهی در بخش غربی سایت آب‌شیرین‌کن
پوشش گیاهی در بخش غربی سایت آب‌شیرین‌کن


چشمه‌ها و چاهک‌های مدل که مربوط به نقاط آبگیری و تخلیه پساب صنایع مختلف است
چشمه‌ها و چاهک‌های مدل که مربوط به نقاط آبگیری و تخلیه پساب صنایع مختلف است