تور یک روزه همکاران مهندسین مشاور هندسه پارس در منطقه پلنگ‏دره


گروه کوهنوردی و طبیعت گردی هندسه پارس گزارش دادکه :

تور یک روزه گردشگردی پلنگ‏دره در تاریخ 29 مرداد ماه 1394 برگزار شد. 26 نفر از همکاران و خانواده محترم ایشان در این برنامه حضور داشتند.

در ساعت 5 صبح روز پنجشنبه، همکاران در مقابل دفتر مرکزی شرکت حضور یافته و با یک دستگاه میدل‌باس راهی جاده فیروزکوه شدند. در طول مسیر با برگزاری بازی‌های جمعی نظیر پانتومیم جو شاد و دلچسبی بر فضای داخل اتوبوس حاکم بود. صبحانه در رستوران امین واقع در روستای امین ‏آباد صرف شد.

صبحانه در رستوران

صبحانه در رستوران


عکس دسته‏ جمعی در محل صرف صبحانه
عکس دسته‏ جمعی در محل صرف صبحانه


باز‏ی های دسته جمعی در مسیر رفت برنامه
باز‏ی های دسته جمعی در مسیر رفت برنامه

با رسیدن به شهر شیرگاه وارد جاده فرعی خاکی شده و پس از طی مسیر حدود 1 ساعت و لذت بردن از مناظر زیبای جنگل‏های بکر منطقه حدود ساعت 11:30 به محل رودخانه رسیدیم. پس از پوشیدن کفش ‏های مناسب حرکت در مسیر رودخانه به مدت حدود 2 ساعت رفت و برگشت آغاز شد. در طی مسیر علاوه بر لذت بردن از زیبایی‏های طبیعت منطقه، همکاران به آبتنی در حوضچه‏های موجود در مسیر رودخانه پرداختند.
حرکت همکاران در مسیر رودخانه
حرکت همکاران در مسیر رودخانه


طبیعت بکر منطقه پلنگ‏دره
طبیعت بکر منطقه پلنگ‏دره


آبتنی همکاران در محل حوضچه ‏های مسیر
آبتنی همکاران در محل حوضچه ‏های مسیر


لحظات مفرح و شاد
لحظات مفرح و شاد


تعامل با طبیعت
تعامل با طبیعت


عکس دسته جمعی در مسیر رودخانه
عکس دسته جمعی در مسیر رودخانه

حدود ساعت 14 با بازگشت همکاران به محل اتراق و نوشیدن چای هیزمی مقدمات پخت و پز دسته ‏جمعی غذا فراهم شد.
محل اتراق
محل اتراق


منقل صحرایی حرفه‏ ای
منقل صحرایی حرفه‏ ای


آشپز حرفه‏ ای گروه
آشپز حرفه ‏ای گروه


مدیرعامل در حال حفاظت از کباب
مدیرعامل در حال حفاظت از کباب


صرف ناهار بصورت دسته ‏جمعی
صرف ناهار بصورت دسته ‏جمعی

پس از صرف ناهار و استراحت، حدود ساعت 17 به سمت تهران حرکت کردیم. در مسیر برگشت توقف کوتاهی برای صرف عصرانه و استراحت صورت گرفت. نهایتاً برنامه حدود ساعت 23 با رسیدن به دفتر مرکزی شرکت پایان یافت.