آغاز ثبت داده های جوی اقیانوسی پروژه مکران توسط مهندسین مشاور


آقای دکتر گلشنی مدیر اجرایی پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران خبر داد که:
عملیات کلیدی ثبت داده های جوی-اقیانوسی میدانی در پروژه "پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران" عملا با اتمام نصب دستگاه های ADCP در تیر ماه 1394 آغاز گردید. در این مرحله، 2 عدد از دستگاه ها ی ADCP به روش کف خواب در ایستگاه های موقت دو ماهه در عمق 10 متری (در گواتر و گوریم) و 4 عدد در عمق 25 متری (در ایستگاه های ثابت نزدیک به نقاط رودیک، رمین، خور تنگ و خور گالک) و 2 عدد به روش معلق یا پاندول معکوس در عمق 40 متری (در ایستگاه های ثابت نزدیک به نقاط پسابندر و خور میدانی) نصب گردیدند. احتمالاً یک دستگاه دیگر نیز به زودی به این مجموعه اضافه و در عمق 40 متری در نزدیکی پژم نصب خواهد گردید. لازم بذکر است که استفاده از روش معلق برای نصب این دستگاه ها برای اولین بار در ایران انجام شده است. تیم عملیات میدانی هم اکنون مشغول نصب دو ایستگاه ثابت اندازه گیری تراز آب و دو ایستگاه ثابت هواشناسی در مرزهای مکانی این پروژه می باشد. مجموعه دستگاه های فوق الذکر به همراه بویه چابهار و احتمالا بویه جاسک بصورت همزمان مشغول اندازه گیری پارامترهای جوی-اقیانوسی شامل باد، فشار، موج، جریان و تراز آب به مدت یک سال خواهند بود. از این اطلاعات برای واسنجی مدل های عددی جوی- اقیانوسی پروژه استفاده خواهد شد.
کارفرمای این پروژه سازمان بنادر و دریانوردی بوده و مهندسین مشاور هندسه پارس این پروژه را با همکاری موسسه تحقیقات آب و مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه انجام می دهد. از زمان شروع پروژه (1393/06/19) تاکنون حدود 25 درصد پیشرفت فیزیکی بدست آمده است.
محل دستگاه های اندازه گیری پارامترهای جوی-اقیانوسی پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران (نقطه آبی رنگ، محل نصب احتمالی به روش معلق در عمق 40 متری در نزدیکی پزم در آینده نزدیک است)
محل دستگاه های اندازه گیری پارامترهای جوی-اقیانوسی پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران (نقطه آبی رنگ، محل نصب احتمالی به روش معلق در عمق 40 متری در نزدیکی پزم در آینده نزدیک است)

دستگاه اندازه گیری موج و جریان ADCP
دستگاه اندازه گیری موج و جریان ADCP

پیاده کردن دستگاه اندازه گیری موج و جریان جهت نصب در عمق 25 متری
پیاده کردن دستگاه اندازه گیری موج و جریان جهت نصب در عمق 25 متری

چك كردن عمق نقطه موردنظر جهت نصب دستگاه
چك كردن عمق نقطه موردنظر جهت نصب دستگاه

انتقال دستگاه اندازه‌گيري موج و جريان به موقعيت خود در كف دريا
انتقال دستگاه اندازه‌گيري موج و جريان به موقعيت خود در كف دريا

نصب دستگاه كف‌خواب
نصب دستگاه كف‌خواب

نصب موفق دستگاه‌هاي معلق در عمق 40 متری
نصب موفق دستگاه‌هاي معلق در عمق 40 متری

سركشي و كنترل عملكرد سيستم‌هاي پاندول معكوس
سركشي و كنترل عملكرد سيستم‌هاي پاندول معكوس

نصب دكل هواشناسي و مهارهاي آن (به ارتفاع 9 متر)
نصب دكل هواشناسي و مهارهاي آن (به ارتفاع 9 متر)

بویه موج نگار متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی که مسئولیت و تصدی آن تا انتهای پروژه مکران با هندسه پارس می باشد.
بویه موج نگار متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی که مسئولیت و تصدی آن تا انتهای پروژه مکران با هندسه پارس می باشد.