استخدام در یک شرکت مهندسین مشاور معتبر

استخدام در یک شرکت مهندسین مشاور معتبر

شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس جهت تکمیل تیم فنی مورد نیاز به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

توضیحات

1

مدیر پروژه - محل کار تهران

تحصیلات مهندسی مکانیک یا برق سابقه ۱۰ سال

2

کارشناس کنترل پروژه - محل کار تهران

تحصیلات مهندسی عمران یا صنایع سابقه ۷ سال

3

کارشناس بازرگانی - محل کار تهران

تحصیلات مهندسی مکانیک، برق یا عمران سابقه ۶ سال

4

مسئول دفتر - محل کار تهران

تحصیلات کاردانی یا کارشناسی سابقه ۵ سال


متقاضیان واجد شرایط می توانند فرم درخواست همکاری را از صفحه استخدام دانلود کرده و پس از تکمیل، رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
"pgc.engineering@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار آگهی تا تاریخ 12 آبان ماه 99 می باشد