استخدام مهندس عمران

استخدام مهندس عمران

شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس جهت تکمیل تیم نظارت مورد نیاز در بندرامیراباد بهشهر به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

توضیحات

1

استخدام مهندس عمران

سابقه کار حداقل 10 سال
سرپرست نظارت در بندر امیرآباد بهشهر
با اولویت بومی منطقه استان مازندران


متقاضیان واجد شرایط می توانند فرم درخواست همکاری را از صفحه استخدام دانلود کرده و پس از تکمیل، رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
"pgc.marine@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار آگهی تا تاریخ 31 تیرماه 98 می باشد