استخدام مهندس محیط زیست

استخدام مهندس محیط زیست

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در نظر دارد تا جهت تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در تهران از علاقمندان واجد شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

ردیف

عنوان شغلی

سوابق و تحصیلات مورد نیاز

1

مهندس محیط زیست

حداقل ۴ سال سابقه کار مفید در رابطه با تهیه گزارشات ارزیابی زیست محیطی و دفاع از آنها در مراجع ذیربط


سوابق تحصیلی مدیریت محیط زیست در اولویت است.
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
"info@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار این آگهی از تاریخ انتشار (19 دی ماه 1395) به مدت 20 روز می باشد.