استخدام مهندس معمار

استخدام مهندس معمار

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در نظر دارد تا جهت تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در دفتر مرکزی تهران بصورت تمام وقت از علاقمندان واجد شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

ردیف

عنوان شغلی

سابقه مفید

1

مهندس معمار

مهندس معمار با سوابق تحصیلی درخشان جهت طراحی ابنیه معمولی و صنعتی و جانمایی سایت

افزون بر خلاقیت های معماری، آمادگی همکاری و هماهنگی نزدیک با دیسیپلین های صنعتی همچون ایمنی، مکانیک، برق، سیویل و پایپینگ ضروری است. تجربه و علاقه به فاز دو معماری اولویت دارد.


متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به آدرس زیر با دریافت و تکمیل فرم همکاری آنرا به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند :

دریافت و تکمیل فرم همکاری : http://www.parsgc.com/employment.htm
ارسال فرم همکاری : " info@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار این آگهی از تاریخ انتشار (18 آبان ماه 1395) به مدت 20 روز می باشد.