استخدام ناظر تاسیسات مکانیکی

استخدام ناظر تاسیسات مکانیکی

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در نظر دارد تا جهت تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در بندرعباس از علاقمندان واجد شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

ردیف

عنوان شغلی

سابقه مفید

1

ناظرتاسیسات مکانیکی

حداقل 6 سال سابقه مرتبط


متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
" m.alem@parsgc.com "
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار این آگهی از تاریخ انتشار (12 مهر ماه 1395) به مدت 20 روز می باشد.