دعوت به همکاری کارشناس ایمنی، سازه، پایپینگ، مکانیک ثابت - نقشه کش بخش سازه - نقشه کش بخش مکانیک ثابت

کارشناس ایمنی، سازه، پایپینگ، مکانیک ثابت - نقشه کش بخش سازه - نقشه کش بخش مکانیک ثابت

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در نظر دارد برای تکمیل تیم مهندسی خود در گروه نفت و گاز، از افراد واجد شرایط دارای حداقل 5 سال سابقه کاری مفید در پروژه های مرتبط با تخصص های زیر دعوت به همکاری نماید :
1.کارشناس ایمنی
2.کارشناس سازه
3.کارشناس پایپینگ
4.کارشناس مکانیک ثابت
5.نقشه کش بخش سازه
6.نقشه کش بخش مکانیک ثابت

از افراد واجد شرایط درخواست می گردد که رزومه خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند:
" pgc.engineer@parsgc.com "
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

مدت اعتبار این آگهی از تاریخ انتشار (23 آذر ماه 1394) به مدت 20 روز می باشد.