استخدام کارشناس ژئوتکنیک و کارشناس مترو و برآورد

استخدام کارشناس ژئوتکنیک و کارشناس مترو و برآورد

شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس جهت تکمیل تیم فنی مورد نیاز به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

توضیحات

1

کارشناس متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه

مهندس عمران ترجیحا با گرایش مرتبط با ژئوتکنیک جهت متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه برای عملیات خاکی، بهسازی زمین، گودبرداری و شناسایی های ژئوتکنیکی

2

کارشناس ژئوتکنیک

مهندس عمران-ژئوتکنیک جهت مطالعات دفتری و طراحی ژئوتکنیکی


متقاضیان واجد شرایط می توانند فرم درخواست همکاری را از صفحه استخدام دانلود کرده و پس از تکمیل، رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
"geoclinic@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

*فایل رزومه حتما فایل به نام متقاضی باشد*

مدت اعتبار آگهی تا تاریخ 20 دی ماه 99 می باشد