استخدام کارشناس پیمان و رسیدگی، کارشناس کنترل پروژه، کارشناس کنترل مدارک، مسئول دفتر پروژه

استخدام کارشناس پیمان و رسیدگی، کارشناس کنترل پروژه، کارشناس کنترل مدارک، مسئول دفتر پروژه

شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس جهت تکمیل تیم فنی مورد نیاز به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

عنوان شغلی

توضیحات

1

کارشناس پیمان و رسیدگی

مهندس عمران 15 سال سابقه، دفتر تهران

2

کارشناس کنترل پروژه

مهندس صنایع یا عمران، 10 سال سابقه مفید، دفتر تهران

3

کارشناس کنترل مدارک

لیسانس یا فوق دیپلم، 5 سابقه مفید، دفتر تهران

4

مسئول دفتر پروژه

لیسانس یا فوق دیپلم، 5 سال سابقه، دفتر تهران


متقاضیان واجد شرایط می توانند فرم درخواست همکاری را از صفحه استخدام دانلود کرده و پس از تکمیل، رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
"Pgc.engineering@parsgc.com"
پس از بررسی رزومه ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

*فایل رزومه حتما فایل به نام متقاضی باشد*

مدت اعتبار آگهی تا تاریخ 05 دی ماه 99 می باشد