استخدام فوق لیسانس سازه‌های دریایی و یا سازه‌های هیدرولیکی

مهندسین مشاور هندسه پارس جهت یک پروژه بزرگ مهندسی سواحل نیاز به یک نفر کارشناس ترجیحاً آقا بصورت تمام وقت با تحصیلات فوق لیسانس سازه‌های دریایی و یا سازه‌های هیدرولیکی با حداقل سه سال سابقه کار اجرایی و مهندسی دارد.

کسانی که آشنا با مدلهای عددی مهندسی سواحل مثل Mike 21 ، عملیات میدانی دریایی و سیستم GIS دارند، از اولویت برخوردار هستند.

لطفاٌ واجدین شرایط فرم استخدام را از وب سایت شرکت دانلود نموده و پس از تکمیل آن« به ایمیل با اشاره به عنوان این پست در موضوع ایمیل اقدام نمایید.

 

a.golshani@parsgc.com

پس از بررسی رزومه‌ها، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد

مدت اعتبار این آگهی از تاریخ انتشار (6 دی ماه 1393) به مدت 20 روز می باشد.