احداث ترمینال گوگرد در بندر صادراتی ماهشهر


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1396 -- شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام) بندر سازی و سازه های دریایی 1160

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

ارائه خدمات مهندسی مورد نیاز در طرح EPC احداث ترمینال گوگرد بندر صادراتی ماهشهر با قابلیت صادرات 1 میلیون تن گوگرد در سال مورد نظر بود این پروژه شامل اجزای دریافت و ذخیره سازی گوگرد در خشکی و همچنین کلیه تجهیزات انتقال گوگرد تا کشتی می باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) صحه‌گذاری (Endorse) گزارش مطالعات مهندسی مقدماتی
ب) طراحی پایه (Basic Design)
  • معماری
    o تهیه پلان جانمایی ترمینال گوگرد
    o طراحی پایه کلیه ساختمان‌ها (پلان اندازه‌گیری، دو نما و دو مقطع)
  • مطالعات ژئوتکنیک
    o تهیه شرح خدمات شناسایی‌های ژئوتکنیک مورد نیاز (قبل و پس از بهسازی در صورت لزوم)
    o ارائه مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی بهسازی
  • سیویل
    o ارائه مشخصات فنی عملیات خاکی سایت با توجه به شرایط ژئوتکنیکی سایت
    o ارائه مشخصات فنی سیستم زهکشی (فضای سبز).
    o ارائه مشخصات فنی مصالح روسازی
    o ارائه پلان بیسیک راه‌های دسترسی و شعاع قوس‌ها و طرح هندسی جاده‌ها به همراه مختصات و ابعاد
    o ارائه پلان بیسیک شیب‌بندی سایت
    o ارائه پلان بیسیک شبکه آبرسانی آب شرب
    o ارائه پلان بیسیک شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی
    o ارائه پلان بیسیک شبکه جمع‌آوری فاضلاب بهداشتی
  • سازه
    o ارائه معیار و مبانی طراحی سازه
    o ارائه مشخصات فنی کارهای فلزی و بتنی
    o ارائه گزارش طراحی سازه پایه ساختمان ها
  • تأسیسات برقی، حفاظت کاتدیک، مخابرات و CCTV
    o طراحی اولیه سیستم توزیع و حفاظت برق
    o ارائه مبانی طرح شبکه و روشنایی محوطه
    o ارائه مبانی طراحی مخابرات و CCTV
  • تأسیسات
    o تهیه مبانی طراحی تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
  • مکانیک
    o بررسی و تأیید مدارک Specification برای تجهیزات مکانیکی که در آن استانداردها، متریال، مشخصات تجهیز، اجزا و... مشخص می‌شود.
    o بررسی، نظارت و تأیید نقشه‌های General Assembly مربوط به تمام تجهیزات انتقال مواد
  • سیستم‌های کنترلی و ابزار دقیق
    o تهیه و ارائه مشخصات فنی کلی سیستم کنترل مورد نیاز اسکله بارگیری و سوله‌های ذخیره گوگرد
    o تهیه و ارائه مشخصات فنی کلی سیستم اعلام حریق
    o تهیه و ارائه مشخصات فنی کلی سایر متعلقات اجرایی و نصب تجهیزات در سایت اعم از کابل و جعبه تقسیم ها و تیوب و فیتینگ ابزار دقیق و...
  • پایپینگ
    o مشخصات فنی متریال و کلاس طراحی خطوط و اقلام پایپینگ
    o مشخصات فنی سیستم رنگ برای لوله‌کشی فلزی و تجهیزات
    o مشخصات فنی تحلیل تنش سیستم لوله‌کشی روزمینی (سیستم فلزی)
    o تهیه مدرک مشخصات فنی جوش
    o تهیه مدرک تعیین ضخامت انواع لوله در سایزهای مختلف
    o ارائه نقشه انواع ساپورت‌های سیستم لوله‌کشی
    o مشخصات فنی اقلام ویژه پایپینگ نظیر Expansion Joint و صافی‌های دائمی پمپ‌ها
    o تهیه مدرک Tie In و تعیین نقاط تحویل آب آتشنشانی
  • فرآیند و ایمنی
    o بررسی و تأیید دیاگرام‌های فرآیند (PFD) و لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID)
    o تهیه، بررسی و تأیید لیست ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و کالاهای مورد نیاز پروژه
    o تهیه، بررسی و تأیید مدرک تشریح کنترل
    o انجام مطالعات خطر نظیر HAZOP، HAZID حسب نیاز پروژه
    o تهیه مدارک مبانی طراحی ایمنی و اطفاء حریق
    o تهیه مشخصات فنی کلی سیستم Gaseous total flooding system
    o تهیه برگه مشخصات ایمنی مواد (MSDS)
    o تهیه مشخصات فنی Passive Fire Fighting
ج) طراحی تفصیلی
  • سیویل
  • معماری
  • سازه
  • مکانیک
  • لوله‌کشی
  • برق، حفاظت کاتدیک
  • مخابرات و CCTV
  • سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق
  • ایمنی و آتشنشانی
  • تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
د) خدمات مهندسی خرید
و) تهیه دستورالعمل پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی، راهبری و نگهداری
ز) تهیه کتابچه‌های مهندسی

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام)
1396 تا 1397