ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره)

ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره)

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1395 - مهندسی زیر ساخت ها شرکت پاسارگاد نور آسیا 1156

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پایانه نفتی در قطعه c55 مجتمع بندری امام خمینی با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود. این پروژه شامل مخازن ، خطوط لوله و کلیهٌ تجهیزات انتقال و ایمنی می باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) نظارت کارگاهی
1. شرح خدمات این بخش منطبق با مفاد مندرج در ضمیمه شماره یک بخشنامه 95/546271 مورخ 1395/03/17 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
ب) بازرسی فنی
1. بازرسی مواد و مصالح مصرفی در محل تولید یا انبار تأمین‌کنندگان و بررسی انطباق با گواهینامه‌ها
2. بازرسی حین ساخت تجهیزات (پمپ‌ها، بویلر، شیرآلات و...)
3. بازرسی پس از ساخت تجهیزات (پمپ‌ها، بویلر، شیرآلات و...)
4. بازرسی پیش از حمل تجهیزات و صدور گواهی حمل

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت پاسارگاد نور آسیا
یکسال ، 1395