طراحی پایدارسازی گودال های عمیق شن چاله و بازرسی دوره‌ای عملیات پایدارسازی


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
-- 1395 تهران مهندسی زیر ساخت ها شرکت فربت 1150

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

عملیات برداشت مصالح شن و ماسه در طول سالیان متمادی باعث ایجاد گودالی به عمق تقریبی 50 متر در جنوب تهران واقع در محدوده شهرداری منطقه 18 شده است. گودال مذکور در بخش‌هایی ناپایدار بوده و دچار ریزش شده است. قرارداد حاضر به‌منظور انجام مطالعات پایه، تفصیلی و ارائه نقشه‌های اجرایی پایدارسازی دیواره‌های پیرامونی مشرف بر فضاهای عمومی، در محدوده زمین شرکت فربت که در مجاورت رودخانه کن واقع شده است منعقد گردیده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

-تعیین معیارها و مبانی
- تعیین نقاط حساس و پرخطر در مجاورت رودخانه کن و جاده ها جهت اولویت بندی اجرا
- طراحی پایه و تفصیلی سیستم پایدارسازی
- بازرسی فنی و پشتیبانی عملیات اجرایی درکارگاه

ویژگی مهم این پروژه :

پایدارسازی شیروانی‌های خاکی موجود به ارتفاع 50 متر از ویژگی‌های خاص این پروژه است. قرارگیری این گود در مجاورت رودخانه کن بر پیچیدگی های پروژه می افزود.

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت فربت / 1395 الی 1396