خدمات مهندسی کارگاهی وکنترل کیفیت پروژه احداث بندر تمبک

خدمات مهندسی کارگاهی وکنترل کیفیت پروژه احداث بندر تمبک

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 1393 بندر تمبک عمران ساحل ( نفت و گاز پارس) بندرسازی و سازه های دریایی 1131

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بندر خدماتی تمبک در نزدیکی روستای تمبک در ساحل خلیج‌فارس واقع شده‌است. این بندر در فاصله حدود 62 کیلومتری غرب فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس (عسلویه) و در حدود 250 کیلومتری جنوب‌شرقی بندر بوشهر احداث می‌شود . اجرای موج شکن کیسونی مرکب با ابعاد این پروژه و همچنین اسکله های کیسونی LPG برای اولین بار در ایران اجرا گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) خدمات مهندسی

- تنظیم فرم‌ها و مدارک مربوط به آزمایش‌ها، بازدید کار و تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، تکمیل و رسیدگی اولیه صورت کارکردها و تنظیم دستور کارها

- نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری مصالح و تجهیزات در کارگاه یا پس از نصب

- بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نقشه‌ها

ب) خدمات کنترل کیفیت مصالح، تجهیزات و اجرای کار:

- نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستورکارها و تأیید صحت اجرای آن

- کنترل کارگاهی نقشه‌ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین

- اندازه‌گیری تغییرشکل‌ها و جابه‌جایی‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز

- نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابه‌جایی آن‌ها

- دستور انجام و نظارت بر نمونه‌گیری‌های لازم جهت آزمایش‌های مصالح

- نظارت بر فرایند انجام آزمایش‌ها، کنترل و نتایج آن‌ها و گزارش

- نظارت کارگاهی بر مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آن‌ها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورت جلسه ورود مصالح و تجهیزات

- نظارت کارگاهی بر اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آن‌ها

- تأیید کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات قبل از اجرا در کارگاه

- نظارت کارگاهی بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار

- نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده

- اظهارنظر در مورد نقشه‌های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران

- نظارت بر تهیه نقشه‌های چون‌ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه می‌شود

- محاسبه و کنترل تنظیم و ارائه مدارک جهت تأییدیه بتن و سنگ‌های استفاده شده


ویژگی های مهم:

اجرای موج شکن کیسونی مرکب در آب عمیق ، اسکله های کیسونی برای شناورهای حمل LPG و ترمینال تخلیه و بارگیری گوگرد از جمله عناصر مهم در این پروژه هستند.


کارفرما و زمان انجام کار:

عمران ساحل ( نفت و گاز پارس)
شروع قرارداد از 93/10/01