تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی ترمیم اسکله دلفینی (شماره 1) و توسعه آن در بندر خلیج فارس

تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی ترمیم اسکله دلفینی  (شماره 1) و توسعه آن در بندر خلیج فارس

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1393 -- شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی محور طلایی - 1126

مشاهده جزئیات پروژه

تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی ترمیم اسکله دلفینی  (شماره 1) و توسعه آن در بندر خلیج فارس

شرح پروژه:

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی محور طلایی قصد داشت ترمیم اسکلهٌ دلفینی شماره 1 و افزایش ظرفیت و توسعهٌ تجهیزات پشتیبانی در حد فاصله اسکلهٌ موجود تا اسکلهٌ شماره 2 را در نظر فنی و اقتصادی بررسی کند. این مطالعات به هندسه پارس واگذار شد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. انجام بازدید های کارشناسی و ارزیابی محلی تاسیسات موجود
  2. بررسی نیازمندی های کار کارفرما جهت تبیین چارچوب دقیق  مطالعات
  3. جمع‌آوری اطلاعات «بازاریابی و اهداف پروژه» در قالب طرح توجیهی فنی ـ اقتصادی
  4. پیشنهاد طرح گزینه فنی واقتصادی برتر و جانمایی آن در اراضی مورد نظر
  5. تکمیل مطالعات بازار و مطالعات اقتصادی در قالب طرح توجیهی فنی ـ اقتصادی
  6. مدلسازی مالی و ارائه پارامترهای مالی به منظور ارزیابی سرمایه گذاری
  7. تحلیل حساسیت شاخص‌های اقتصادی طرح
  8. پیگیری روند بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و دفاع از آن جهت اخذ تأیید طرح از سازمان بنادر ودریانوردی

ویژگی های مهم:

این پروژه ترکیبی از مطالعات فنی واقتصادی بود و ارائه راه حل عملی نیازمند توجه دقیق به تمام ابعاد پروژه بود


کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی محور طلایی / 1393 / 4 ماه