طراحی پایه و تفصیلی سیستم تخلیه مستقیم پلی پروپیلن از تراک

طراحی پایه و تفصیلی سیستم تخلیه مستقیم پلی پروپیلن از تراک

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1393 -- شرکت پلی‌پروپیلن جم (سهامی خاص) - 1125

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت پلی‌پروپیلن جم، طرح تخلیه مستقیم فرآورده‌ پروپیلن را پس از خالص‌سازی سموم از تراک به مخازن تغذیه در دستورکار خود قرار داده بود. خدمات مهندسی در رابطه با مهندسی و طراحی تفصیلی با توجه به استانداردهای ایران، استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای مورد قبول شرکت پلی‌پروپیلن جم انجام گرفت. بدیهی است انجام محاسبات و طراحی‌های پایه و تفصیلی با توجه به مدارک سایت فعلی صورت گرفت.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

 • مهندسی فرایند
  • طراحی فرآیندی خطوط جدید
  • بازنگری فرآیندی سایر تجهیزات موجود
  • بررسی Hazop طرح جدید
 • مهندسی مکانیک (تجهیزات ثابت و دوار)
  • بازنگری تجهیزات موجود
 • پایپینگ
  • تهیه مبانی طراحی پایپینگ
  • تهیه فهرست خطوط لوله جدید
  • نقشه های خطوط وتکیه گاهها
  • تهیه مشخصات فنی و مصالح لوله ها
  • طراحی سه‌بعدی کلیه خطوط و تجهیزات مکانیکی طرح جدید
  • تهیه نقشه‌های ایزومتریک لوله‌ ها
  • انجام محاسبات آنالیز تنش و ارائه نتایج
  • تهیه، لیست و مشخصات فنی شیرها
  • تهیه مشخصات فنی عایق‌کاری حرارتی برای لوله‌
  • تهیه مشخصات فنی رنگ‌آمیزی لوله‌ها
  • تهیه برآورد و فهرست مقادیر لوله‌کشی و تجهیزات جانبی
 • سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق
  • تهیه مبانی طراحی سیستم ابزار دقیق
  • تهیه مشخصات فنی تمامی ادوات ابزار دقیق
  • تهیه و نهایی‌سازی برگه‌های داده‌های فنی ابزار دقیق
  • طراحی و تهیه نقشه‌های استقرار ابزار دقیق و ارتباط آنها
  • تهیه نقشه‌های جزئیات نصب ادوات ابزار دقیق
  • طراحی و تهیه نقشه‌های برقی مربوط به ابزار دقیق و مشخصات کابل‌های ابزار دقیق و جعبه‌های اتصافات مربوط
  • تهیه مدرک Effect & Cause
  • تهیه نقشه‌های جزئیات کابل‌کشی در اتاق کنترل و محوطه عملیاتی
  • تهیه نقشه‌های Diagram Wiring Termination
  • تهیه نقشه‌های Detail & Layout Earthing Control & Instrumentation
 • برق
  • تهیه برگه‌های داده‌های فنی کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات برقی مورد نیاز جدید
  • انجام محاسبات مربوط به برآورد بارها و تعیین مشخصات کابل‌ها
  • تهیه نقشه‌های تک‌خطی سیستم‌های برق
  • طراحی شبکه اتصال زمین و تهیه نقشه‌های اجرایی
  • تهیه فهرست مقادیر کالای برقی
  • تهیه نقشه‌های جانمایی کابل‌ها و سینی کابل‌ها
  • تهیه نقشه‌های جانمایی کابل‌های زیرزمینی
  • تهیه نقشه روشنایی جایگاه‌های تخلیه
 • سیویل، سازه و معماری
  • تهیه نقشه‌های فوندانسیون لوله‌ها
  • تهیه نقشه‌های جایگاه تخلیه تراک‌ها
 • ایمنی و آتش‌نشانی
  • تهیه نقشه‌های چیدمان ادوات ایمنی و آتش‌نشانی و شبکه آب آتش‌نشانی
  • تهیه چیدمان ردیاب‌های آتش‌نشانی و ادوات اعلام اخطار
  • تهیه نقشه‌های طبقه بندی مناطق خطرناک
  • تهیه برگ داده‌های فنی ادوات ایمنی و آتش‌نشانی

 


ویژگی های مهم:

سیستم جدید باید به سیستم موجود متصل می شد لذا محدودیت های زیادی وجود داشت. در ضمن اغلب طراحی ها باید با نوعی ابتکار انجام می شد.


کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت پلی‌پروپیلن جم (سهامی خاص) / 1393 / 4 ماه