خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی) و کنترل مطالعات فاز 2 طرح توسعه ساختمان مجلس شورای اسلامی

خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی) و کنترل مطالعات فاز 2  طرح توسعه ساختمان مجلس شورای اسلامی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه 1394 تهران شرکت ثامن‌سازه عرش به نمایندگی مجلس شورای اسلامی - 1116

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

طرح توسعه ساختمان های جنبی در مجاورت ساختمان فعلی مجلس شورای اسلامی در تهران مورد نظر است. در این پروژه انجام خدمات زیر در خصوص پروژه‌های این طرح توسعه در بهارستان تهران، بر عهده مهندسین مشاور هندسه پارس بود

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. نظارت کارگاهی
  2. کنترل و تایید موردی برخی از نقشه‌های فاز 2


کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت ثامن‌سازه عرش به نمایندگی مجلس شورای اسلامی
24 ماه ، 1394