اطراحی پایدارسازی دیواره‌های گود پروژه مجتمع اسفندیار

اطراحی پایدارسازی دیواره‌های گود پروژه مجتمع اسفندیار

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
-- 1393 تهران مهندسی زیر ساخت ها شرکت مبین سازه پارند 1115

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پروژه مجتمع تجاری ـ اداری ـ اقامتی (هتل) اسفندیار در منطقه 3 شهرداری تهران، واقع در شمال شرقی تقاطع خیابان اسفندیار و ولیعصر با داشتن زمینی به مساحت 7109 متر مربع به‌علت محل قرارگیری زمین پروژه در یکی از بهترین نقاط شهر تهران یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های شهر خواهد بود. این پروژه به‌صورت یک برج که داری 25 طبقه روی زمین و 8 طبقه زیر زمین می‌باشد با تکنولوژی روز دنیا به صورت مجموعه‌ای با امکانات پیشرفته به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

- طراحی پایه و تفصیلی سیستم پایدارسازی گود
- تهیه و ارائه طرح زهکشی موقت
- تهیه اسناد مناقصه سه عاملی و همکاری در فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکار

ویژگی مهم این پروژه :

- سطح آب زیرزمینی بالا در محدوده پروژه
- ارتفاع زیاد گودبرداری (حدود40 متر)
- حساسیت پروژه به ‌لحاظ قرارگیری در مجاورت خیابان های پرتردد ولیعصر و نیایش
- قرارگیری بیمارستان در مجاورت خیابان اسفندیار در ضلع شمالی پروژه
- وجود کنج‏های محدب و مقعر در پروژه

کارفرما و زمان انجام کار:

- شرکت مبین سازه پارند / سال‌های 1393 و 1394