ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نيروگاه سيکل ترکيبي 500 مگا وات هرمزگان 3

 ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نيروگاه سيکل ترکيبي 500 مگا وات هرمزگان 3

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 1395 بندرعباس شرکت‌ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس و شرکت تهران جنوب - 1114

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

نیروگاه هرمزگان 3 به لحاظ موقعیت جغرافیایی در زمینی به وسعت 40 هکتار در مجاورت جاده اصلی بندرعباس ـ میناب و در تقسیمات سیاسی در دهستان دهنو، استان هرمزگان واقع شده است. پروژه حاضر در راستای تامین 500 مگاوات برق مصرفی منطقه بندرعباس طراحی شده است. ارزیابی اثرات زیست محیطی این نیروگاه بر عهده این مهندسین مشاور قرار داشته است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. تشریح وضعیت فعلی محیط زیست منطقه با ارائه نقشه‌های ضروری
  2. تجریه و تحلیل آثار کاربری‌ها و پیامدهای زیست محیطی آن
  3. مدیریت و پایش زیست محیطی
  4. ارائه برنامه‌های مدیریت محیط زیست
  5. ارائه روش نظارت بر کیفیت اقدامات کاهش آثار ناسازگار زیست محیطی
  6. ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی در پروژه

ویژگی های مهم:

ارزیابی زیست محیطی نیروگاه‌های بزرگ جنبه‌های مختلفی دارد که تمام آنها مورد توجه قرار گرفت. پخش دود ناشی از نیروگاه در این پروژه به‌صورت سه‌بعدی مدلسازی عددی گردید. در ضمن ارزیابی تجمعی این پروژه با شهرک صنعتی مجاور آن یکی دیگر از جنبه های چالش برانگیز پروژه بود.

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت‌ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس و شرکت تهران جنوب (1395)