تکمیل و انجام مهندسی پایه و انجام مهندسی تفصیلی احداث بندر خدماتی و صادراتی تمبک


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
-- 1390 -- شرکت نفت و گاز پارس (POGC) بندرسازی و سازه های دریایی 1110

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بندر خدماتی تمبک در نزدیکی روستای تمبک در ساحل خلیج‌فارس واقع شده‌است. این بندر در فاصله حدود 62 کیلومتری غرب فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس (عسلویه) و در حدود 250 کیلومتری جنوب‌شرقی بندر بوشهر احداث خواهد شد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

در سال 1390 موسسه عمران ساحل عهده‌دار اجرای پروژه شد، اما وقفه‌هایی در پروژه ایجاد شده است. مهندسین مشاور هندسه‌ پارس نیز در دو بازه زمانی نسبت به طراحی و ارائه خدمات مهندسی پروژه به‌صورت EPC اقدام نموده است. محورهای اصلی طراحی و مهندسی پروژه به شرح ذیل است:
1- طراحی موج‌شکن توده سنگی به طول 1260 متر در بازوی غربی و طول 1800متر در بازوی شرقی
2- طراحی موج‌شکن کیسونی به طول تقریبی 1700 متر (کیسون‌هایی با 30 متر طول و 17متر ارتفاع و دو تیپ عرض 14و 21متری)
3- طراحی 2 پست اسکله 50000 تنی برای شناورهای حمل LPG
4- طراحی 1 پست اسکله 50000 تنی برای شناورهای حمل گوگرد
5- طراحی تأسیسات زیربنایی شامل: شــبکه‌های برق و روشنایی، مخابرات و ارتباطات، آتشنشانی، آب شرب، آبیاری فضای سبز
6- طراحی سیویل و محوطه بندر شامل: فنس، عملیات خاکی، شبکه جاده‌های داخلی و شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی
7- طراحی ساختمان‌های مورد نیاز پس‌کرانه شامل: اداری و برج کــنترل، پست برق، اتاق کنترل مرکــزی، رستوران، دروازه ورودی، حفاظت و...
8- طراحی ساختمان‌ها و ابنیه فنی ترمینال گوگرد شامل: انبارهای ذخیره گـوگرد، برج‌ها و سازه‌های فلزی کانویرهای انتقال، ساختمان اداری، پست برق، اتاق کنترل، استراحت رانندگان، دروازه ورودی، حفاظت، سرویس و...
9- مشاور همکار مهندسی زون صنعتی ترمینال گوگرد شـامل: هاپرهای تخلیه، کانویرهای انتقال مواد، تجهیزات انتقال در سوله‌های انبارش (تریپرکار و ریکلایمر) و همچنین کشتی بارکن، سیستم‌های برق و روشنایی، سیتم‌های کنترلی و ابزار دقیق، سیستم ایمنی و اطفاء حریق و...
10- مهندسی خرید تجهیزات و تأسیسات کامل پروژه.
شرح خدمات:
- بررسی و كنترل مطالعات پایه موج‌شكن
- انجام مطالعات هیدرودینامیک
- بررسی و ارایه گزینه‌های مطرح موج‌شكن بندر تمبك (سکویی یا Berm و كیسون)
- طراحی سازه‌ای موج‌شکن کیسونی
- بررسی و اصلاح Layout بخش دریایی بندر با توجه به ملاحظات لایروبی
- طرح پایه و تفصیلی اسکله‌های گوگرد و LPG
- طرح پایه و تفصیلی سیویل و محوطه بندر
- طرح پایه و تفصیلی ساختمان‌های پسکرانه و سایت گوگرد
- مشاور همکار در طرح پایه و تفصیلی زون صنعتی ترمینال گوگرد
- مهندسی خرید پروژه
- خدمات فنی
ـ مهندسی و مدیریت انجام خدمات مطالعات میدانی ژئوتکینک در آب عمیق توسط شرکت همکار خارجی (FUGRO)


ویژگی مهم این پروژه :

ویژگی اصلی این پروژه، در تطابق دادن طرح با امكانات اجرایی پیمانكار،‌ به منظور كاهش هزینه‌ها و زمان اجرایی پروژه می‌باشد. مدت زمان کوتاه برای طراحی پروژه، نیازمند به‌كارگیری متخصصان مختلف و با تجربه است. در این خصوص با توجه به شرایط پروژه و نوع آن (EPC) نقش مهندس طراح در مهندسی بهینه طرح و کاهش هزینه‌های اجرایی بسیار مبرهن و مشخص است. در این خصوص این مشاور با تکیه بر توان فنی و علمی کارشناسان خود طرح‌ها و ایده‌هایی را در تطابق با شرایط کار اجرایی ارایه نموده است.

کارفرما و زمان انجام کار:

- کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
- نیمه دوم سال 1390 تا انتهای نیمه نخست سال 1396 در دوره‌های مختلف