خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح توسعه آبگیر فاز سوم اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
یک ماه 1392 بوشهر- عسلویه شرکت پتروشیمی پردیس - 1100

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

مجتمع پتروشیمی پردیس واقع دراستان بوشهر- عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، جهت خنک سازی، آبگیری به ظرفیت 44000 مترمکعب در ساعت در اختیار دارد. در طرح توسعه این مجتمع لازم است که ظرفیت این آبگیر تا 76000 متر مکعب در ساعت افزایش یابد.
در طرح توسعه این آبگیر لازم است تا جهت استقرار تجهیزات مورد نظر، شامل 16 عدد Heat exchanger، زمینی مناسب از دریا استحصال گردد.
انجام خدمات مطالعات مکانیک خاک (ژئوتکنیک) و گمانه‌زنی این پروژه با توجه به اهمیت و حساسیت به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار شد، مهندسین مشاور هندسه پارس این نوع مطالعات را معمولاً با همکاری شرکت هندسه پارس کاوش انجام می دهد که خاص مطالعات ژئوتکنیکی پایه ریزی شده است.
محل شناسایی ژئوتکنیکی برای سیستم آبگیر و تجهیزات مربوط به آن در ابتدا بین کانال برگشت آب و آبگیر موجود و تا حد امکان نزدیک به دریا پیش بینی شده بود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

-شناسایی‌های ژئوتکنیکی مورد نیاز:

  1. حفر گمانه شناسایی
  2. انجام آزمون نفوذ استاندارد و برش پره در گمانه‌ها
  3. آزمون‌های آزمایشگاهی
  4. ارائه گزارش توصیفی (Factual Reprot)
  5. ارائه گزارش مهندسی و ارائه راه حل های ژئوتکنیکی

ویژگی های مهم:

لزوم بهینه کردن حجم شناسایی ها با توجه به مشکلات موجود و نتیجه گیری برای حل مشکلات ژئوتکنیکی در زمان کوتاه

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت پتروشیمی پردیس / 1392 / به مدت یک ماه