طرح جامع مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)

طرح جامع مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
9 ماه 92/07/10 بندرعباس مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بندرسازی و سازه های دریایی 1098

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در جنوب استان هرمزگان و در نزدیکی جزیرۀ قشم واقع شده است. در پاییز 1392، تدوین طرح جامع این مجتمع به مهندسین مشاور هندسۀ پارس واگذار شد. نزدیکی ایزوایکو به تنگۀ هرمز، تردد بالای شناور در این منطقه، هم‌جواری با مراکز عمدۀ تولید صنعتی و پالایشگاهی و ترانزیت کالا، ایزوایکو را به مکانی مناسب برای ساخت و تعمیر شناور تبدیل کرده است. در طرح تدوین‌شده برای این مجتمع، هم‌گام با نظرات و تجارب تیم مدیریتی ایزوایکو، توسعۀ ظرفیت‌های دریایی و ساحلی و استفادۀ حداکثری از موقعیت ممتاز قرارگیری در منطقۀ ویژۀ اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس، استراتژی‌های بلند مدتی برای جلب سرمایۀ بخش خصوصی و نیز توسعۀ صنایع ساخت و تعمیر کشتی و سازه‌های فراساحل و پرداختن به فعالیت‌های دیگری نظیر ترمینال مواد معدنی، ترمینال مواد نفتی، تولید آب و برق و.... تدوین شده است.

ويژگي مهم اين پروژه:

• مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) بزرگ‌ترین یارد ساخت و تعمیر شناور در کشور است.

• ایزوایکو با در اختیار داشتن بیش از 1100 هکتار زمین پسکرانه و 415 هکتار وسعت حوضچۀ آرامش، و نیز امکانات زیرساختی و عملیاتی گسترده می‌تواند جایگاه مهم و باارزشی در اقتصاد کشور و منطقه داشته باشد.

• ایزوایکو می‌تواند از مزایای قرارگیری در منطقۀ ویژۀ اقتصادی و صنعتی بهره ببرد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بررسی وضع موجود مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)، شامل عملکرد مجتمع، وضع موجود تأسیسات خشکی و دریایی، تحلیل ظرفیت دریایی، بررسی وضعیت فعالیت‌های مشابه در منطقه و کشور، مطالعۀ طرح‌های توسعه‌ای مجتمع‌های موفق مشابه و...

• مطالعۀ طرح‌ها و اسناد بالادستیِ تأثیرگذار بر فعالیت‌های ایزوایکو

• مطالعه و ارزیابی پتانسیل‌های توسعه و ظرفیت بازار

• تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه در بازه‌های زمانی 5، 10، 15 ساله و پس از آن

• ارائۀ برنامه‌ریزی فیزیکی‌ـ‌کالبدی و پیشنهاد طرح جانمایی

• ارائۀ تحلیل اقتصادی و محاسبۀ نرخ بازده داخلی برای کل مجموعه و هریک از زیرمجموعه‌ها

• مشخص کردن رئوس مطالعات و برنامه‌ریزی‌های غیرفیزیکی آتی