تهیه طرح جامع بندر فراسکو عسلویه

تهیه طرح جامع بندر فراسکو عسلویه
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
10 ماه 91/12/06 عسلویه شركت فراسكو عسلويه بندرسازی و سازه های دریایی 1093

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت فراسکو عسلویه، که از شرکت‌های وابسته به مجموعۀ OPIC می‌باشد، طرح ساخت و توسعۀ بندر فراسکو در منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس را در دستور کار قرار داد. هم‌زمان با فعالیت‌های اجرایی، نظیر تکمیل موج‌شکن و دو پست اسکله، تأسیسات ذخیره‌سازی شامل مخازن ذخیره، پایپینگ، سیستم تخلیه و پمپاژ به اسکله‌ها و کشتی و... مطالعات تهیۀ طرح جامع توسعۀ این بندر به مهندسین مشاور هندسۀ پارس واگذار شد. تدوین طرح جامع توسعه در قالب ارتباط نزدیک با شرکت فراسکو و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین و مدیر عامل سازمان و اخذ اطلاعات لازم و تحلیل و تبادل نظر دیدگاه‌ها و پتانسیل‌های موجود نهایی شده است.

ويژگي مهم اين پروژه:

• در تدوین طرح جامع استفادۀ حداکثری از مستحدثات موجود مورد توجه قرار گرفته است.

• بندر فراسکو عسلویه نخستین بندر بخش غیردولتی است که همۀ امکانات آن، از قبیل تأسیسات ذخیره‌سازی، بندر و اسکله‌ها و... متعلق به یک شرکت است.

• موقعیت جغرافیایی مناسب نسبت به منطقۀ عسلویه و مراکز تولید پالایشگاهی و مرزهای کشورهای همسایه مزایای بسیاری در اختیار بندر فراسکو قرار داده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بررسی اقتصادی (1) ترمینال صادراتی، (2) بانکرینگ، (3) توزیع گازوئیل بخش خشکی و دریا، (4) توسعۀ مخازن با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تنوع فرآورده‌ها و محصولات نفتی، (5) ایجاد امکانات زیربنایی و یارد سکوسازی، (6) احداث واحدهای تولید محصولات نفتی و پالایشگاه‌های کوچک

• بررسی بازار برای فعالیت‌های اصلی بندر فراسکو و تخمین سهم قابل حصول برای شرکت

• مقایسۀ گزینه‌های مختلف و تدوین استراتژی کلی برای توسعه

• طراحی مفهومی برای دستیابی به اهداف مندرج در استراتژی

• بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه

• جانمایی اجزای طرح متناسب با استراتژی تدوین‌شده