مطالعات مرحله اول و طراحی تفصیلی شانتینگ یارد و تجهیزات فرآیندی و تاسیسات مرتبط بندر خلیج فارس

مطالعات مرحله اول و طراحی تفصیلی شانتینگ یارد و تجهیزات فرآیندی و تاسیسات مرتبط بندر خلیج فارس
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
5 ماه 92/04/09 بندرعباس اداره کل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان نفت و گاز 1091

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

مطابق مطالعات طرح جامع بندر نفتی خلیج فارس، یکی از راه های انتقال فرآورده های نفتی به بندر؛ از طریق خطوط ریلی می باشد. برای این منظور لازم است ابتدا خطوط ریلی موجود گسترش یافته و به داخل بندر نفتی خلیج فارس امتداد یابد و بعد از آن از طریق احداث ایستگاه تخلیه و بارگیری ریلی انتقال مواد نفتي از قطار مخزندار به مخازن سرمایه گذاران و بلعکس انجام پذیرد.

ويژگي مهم اين پروژه:

• پیچیدگی طراحی خط ریلی محدوده اتصال به خطوط اصلی بندر و محدوده داخلی ایستگاه تخلیه و بارگیری

• طراحی خطوط لوله نفتي و تجهيزات مربوطه شامل بازوهاي تخليه و بارگيري، ايستگاه‌هاي پمپاژ جهت ارسال فرآورده‌هاي نفتي به مخازن سرمايه‌گذاران مختلف که در بنادر کشور کم نظیر است

• طراحی سایر مستحدثات و ابنیه مرتبط از جمله دفتر ترمينال مواد نفتي، سكوهاي بين خطوط، سازه سایه بان روی ایستگاه و غیره

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بررسي، بازنگری و تأييد گزارش مطالعات مهندسي مقدماتي پروژه در بخش ریلی

• بررسي، بازنگری و تأييد گزارش مطالعات مهندسي مقدماتي پروژه در بخش نفتی (فرایند، مکانیک، پایپینگ، ابزاردقیق، برق و ایمنی)

• بررسي، بازنگری و تأييد گزارش مطالعات مهندسي مقدماتي پروژه در بخش معماری، سیویل، سازه و ژئوتکنیک

• خدمات طراحي و مهندسي تفصیلی پروژه در بخش ریلی

• خدمات طراحي و مهندسي تفصیلی پروژه در بخش نفتی (فرایند، مکانیک، پایپینگ، ابزاردقیق، برق و ایمنی)

• خدمات طراحي و مهندسي تفصیلی پروژه در بخش معماری، سیویل، سازه و ژئوتکنیک

• تهيه كتابچه‌هاي دستورالعمل راه‌اندازي و راهبري پروژه

• تهيه مشخصات فني و تهیه برآورد اولیه

• تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار بر اساس قوانین جاری کشور و مقررات خاص سازمان بنادر و دریانوردی