مهندسین مشاور هندسه پارس

تفاهم نامه با پارس کاوش

 

کد: 1082

گروه: مهندسی زیرساخت ها

کارفرما: مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش

محل اجرای طرح: بندر اروندکنار (شبه جزیره آبادان)

تاریخ ابلاغ: 5/10/1390