خدمات مهندسی طراحی بنادر کوچک در سواحل جنوبی کشور

خدمات مهندسی طراحی بنادر کوچک در سواحل جنوبی کشور
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
16 ماه 90/03/25 دمی گز - تیاب - ملو - جزیره قشم ـ سلخ - بین میناب و سیریک کارفرمای اصلی : سازمان بنادر و دریانوردی
کارفرمای مستقیم : ---
بندرسازی و سازه های دریایی 1065-1066-1067-1068-1069-1071

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

طرح ساخت موج‌شکن‌های مردمی در سواحل وجزایر جنوبی کشور در راستاي اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش عدالت و توسعه نواحی محروم درسواحل جنوبي در دستور کار قرار گرفت. این بنادر چند منظوره ضمن ایجاد زیرساخت های مناسب جهت اشتغالزایی بومی، نقش بسزایی در مناسبات اجتماعی منطقه و محرومیت زدایی از آن دارند.

ویژگی مهم این پروژه:

• مطالعات فنی جهت محاسبه طول خط پارکینگ شناورها

• مطالعات فنی جهت محاسبه مساحت کل حوضچه آرامش بندر

• مطالعات فنی جهت تدقیق محل استقرار دهانه ورودی در عمق متوسط

• مطالعات فنی جهت محاسبه مساحت قابل كاربرد بندر

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• بازدید میدانی، تدقیق موقعیت احداث موج‌شکن

• مطالعات هیدرودینامیک موج و استخراج امواج طراحی آب عمیق و نزدیک سازه و گلموج دهانه بندر

• مطالعات رسوب و مورفولوژی

• تعیین الزامات لازم برای تعیین جانمایی حوضچه بندرگاه و انجام مطالعات جانمایی

• طراحی مرحله اول و دوم موج‌شکن