ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی عملیات خاکی بخش خشکی پالایشگاه فاز 14 منطقه ویژه اقتصادی پارس

ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی عملیات خاکی بخش خشکی پالایشگاه فاز 14 منطقه ویژه اقتصادی پارس ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی عملیات خاکی بخش خشکی پالایشگاه فاز 14 منطقه ویژه اقتصادی پارس
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
10 ماه 1389/12/14 منطقه ویژه اقتصادی پارس (IPMI) شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران مهندسی زیرساخت ها 1058

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (IPMI) اجرای عملیات خاکی سایت خشکی پالایشگاه گاز فاز 14 منطقه ویژه اقتصادی پارس را با حدود 6 میلیون مترمکعب خاکریزی و 8 میلیون مترمکعب خاکبرداری در سال 1389 آغاز نموده است. ساختگاه این پروژه در مجاورت ساحل شمالی خلیج‌فارس در فاصله 70 کیلومتری عسلویه قرار دارد. خدمات مشاوره برای تهیه مشخصات فنی عملیات خاکی، ارایه دستورالعمل‌های اجرا، دستورالعمل آزمایش‌های کنترل کیفیت مصالح و اجرای عملیات خاکی، نظارت بر عملیات خاکی، تهیه شرح خدمات مطالعات ژئوتکنیک و نظارت بر شناسایی‌های میدانی این پروژه طی قراردادی به این مهندسین مشاور واگذار گردیده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• حجم بالاي عمليات خاكي كه بايد در مدت زمان كوتاه توسط پيمانكار اجرا شود موجب مي‌گردد روش‌هاي اجرايي خاصي به كار گرفته شود. در ضمن كمبود مصالح سنگي و خاكي با توجه به حجم بالاي مصالح در اين پروژه و ساير پروژه‌هاي مشابه كه همزمان اجرا مي‌شوند باعث مي‌شود كه مشخصات فني مصالح در تناسب دقيق با شرايط پروژه باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• دريافت و ارزيابي آخرين اطلاعات و مدارك مرتبط با ژئوتكنيك و عمليات خاكي

• مشاهده وضع موجود، بررسي مصالح خاكبرداري و شناسايي مشكلات اجرايي عمليات خاكي

• بررسي محدوديت‌هاي اجرايي در سايت

• تهيه، تدوين و بروز‌ رساني مشخصات فني عمليات خاكي و دستورالعمل اجرا

• تهيه، تدوين و بروز‌ رساني دستورالعمل آزمايش‌هاي صحرايي و آزمايشگاهي كنترل كيفيت مصالح و اجراي عمليات

• تهيه و بروز‌ رساني شرح خدمات مطالعات ژئوتكنيكي

• تهيه شرح كار پيمانكار انجام خدمات صحرايي و آزمايشگاهي

• تهيه و بروز رساني معيارهاي پذيرش مصالح قرضه خاكي قبل از خاكريزي

• تهيه و بروز‌ رساني دستورالعمل آزمايش‌هاي صحرايي و آزمايشگاهي جهت كنترل كيفيت خاكريزي و پذيرش يا رد فعاليت انجام شده

• تهيه و بروز‌ رساني دستورالعمل آزمايش‌هاي لازم بر روي بستر حفاري شده براي كنترل مشخصات فني مورد نياز

• پشتيباني فني و كنترل عمليات خاكي و مطالعات ميداني بخش خشكي پالايشگاه فاز 14

• نظارت مقيم بر انجام عمليات خاكي و شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک- سیویل و سازه- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
15% 85% - - درصد مشارکت