بازنگری و تکمیل مطالعات مرحله اول طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و مطالعات مرحله دوم و طراحی خط پروژه برای 200 هکتار شهرک صنعتی خلیج فارس

بازنگری و تکمیل مطالعات مرحله اول طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و مطالعات مرحله دوم و طراحی خط پروژه برای 200 هکتار شهرک صنعتی خلیج فارس
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
2 ماه 1389/8/23 بندرعباس شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان مهندسی زیرساخت ها 1053

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شهرک صنعتی خلیج‌فارس در مجاور بندرعباس قراردارد. شیب ناچیز زمین طبیعی و بارندگی‌های شدید ناگهانی، موجب شد که طراحی‌های قبلی، در اجرا با مشکل مواجه شوند. بنابراین کارفرما برای رفع مشکلات ذکر شده، از خدمات مهندسین مشاور هندسه پارس استفاده نمود.

ویژگی مهم این پروژه:

شیب کم زمین طبیعی و شدت بارندگی‌های ناگهانی موجب می‌شوند که طراحی و هدایت آبهای سطحی با مشکلات زیادی همراه شود. حل بهینه و اقتصادی این مشکلات نیازمند تجربه و دقت مهندسی است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

مطالعات مرحله اول شبکه جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی کل سایت شهرک صنعتی خلیج‌فارس

● جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

● ارایه گزینه‌های الگوهای مختلف برای خاکریزی و به تبع آن تعیین محل قرارگیری حوضچه‌ها

● مقایسه گزینه‌ها از نظر عملکردی و امتیازدهی به آنها بر اساس معیارهای فنی و اجرایی و هزینه

● ارایه نقشه‌های پایه (Basic) گزینه نهایی

مطالعات مرحله دوم شبکه جمع‌اوری و دفع آبهای سطحی

● تهیه نقشه‌ تفصیلی (Detail) بر مبنای طرح پایه تایید شده

● ارایه دفترچه مشخصات فنی کارهای خاکی

● طراحی پمپ‌ها و ارایه Date sheet و مشخصات فنی مربوطه

● طراحی سازه اجزاء هیدرولیکی