انجام مطالعات تکمیلی و طراحی پایه مرحله اول توسعه بندر تیاب(احداث سازه رسوبگیر-عملیات لایروبی-مطالعات زیست محیطی و نصب علایم کمک ناوبری)

انجام مطالعات تکمیلی و طراحی پایه مرحله اول توسعه بندر تیاب(احداث سازه رسوبگیر-عملیات لایروبی-مطالعات زیست محیطی و نصب علایم کمک ناوبری
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1389/07/07 بندرعباس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - بندرشهید باهنر بندرسازی و سازه‌های دریایی 1041-1050

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

ساحل دهستان تياب در مجاور شهرستان ميناب در استان هرمزگان، از تعداد زيادي زبانه رسوبي، تپه‌هاي ماسه‌اي و چندين خور تشكيل شده است. وجود خور تياب، فرصت مناسبي را جهت انجام فعاليت‌هاي تجاري و صيادي براي ساكنين منطقه فراهم آورده است. با اين وجود، مشكلات هميشگي خورها از جمله كمبود عمق مناسب جهت تردد شناورها در بسياري از ايام سال و نبود مسير ايمن و پايدار، مشكلاتي را براي صاحبان شناورها و صيادان منطقه ايجاد نموده است. جهت رفع مشكلات فوق و بهسازي وضعيت كنوني سرويس‌دهي به شناورهاي فعال در بندر تياب، «مطالعات امكان‌سنجي توسعه بندر تياب» توسط مهندسين مشاور هندسه پارس انجام شده و راهكارهايي جهت رفع مشكل كنوني بندرتياب ارايه گرديد كه در ارديبهشت‌ماه 1389 به تصويب سازمان بنادر و دريانوردي رسيد و به دنبال آن انجام «مطالعات تكميلي و طراحي پايه مرحله اول توسعه بندر تياب و تهيه اسناد مناقصه EPC» نيز از سوي اداره بندر و دريانوردي شهيدباهنر به اين مهندسين مشاور واگذار گرديد.

ویژگی مهم این پروژه:

• روند رسوب‌گذاري در دهانه خور تياب بسيار پيچيده و در خليج‌فارس بي‌نظير است. تلاش در جهت درك مكانيزم‌هاي رسوب‌گذاري و طراحي بهينه سازه رسوب‌گير از جمله ويژگي‌هاي مهم پروژه است. در ضمن نزديكي پروژه به منطقه حفاظت شده زيست‌محيطي خور تیاب نيز يكي از چالش‌هاي اصلي پروژه است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• انجام مطالعات شناخت، بررسي‌هاي ميداني و مطالعات پايه شامل:

• باد و دما، موج و جريان آب، جزر و مد، زمين‌شناسي، ژئوتكنيك، لرزه‌خيزي، هيدروگرافي، توپوگرافي و محيط‌زيست

• تهيه شرح خدمات انجام عمليات: نقشه‌برداري، هيدروگرافي، ژئوتكنيك، آزمايش‌هاي مكانيك خاك، نمونه‌برداري رسوب و آزمايش‌هاي زيست‌محيطي

• انجام مطالعات تكميلي مورد نياز (هيدروديناميك، ناوبري، رسوب و احداث سازه رسوبگير)

• انجام مطالعات لايروبي

• انجام ارزيابي زيست‌محيطي

• برآورد قيمت و تهيه اسناد مناقصه EPC