کنترل و بهینه‌سازی طراحی سازه‌های فولادی در فازهای 17 و 18 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی

کنترل و بهینه‌سازی طراحی سازه‌های فولادی در فازهای 17 و 18 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1387/12/21 عسلویه اصلی : شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
مستقیم :گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
خاص 1032

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

اين پروژه شامل كنترل و بازبيني طراحي سازه‌هاي فلزي مورد استفاده در فازهاي 17 و 18 طرح توسعه ميدان گازي پارس‌جنوبي بود. در اين پروژه به عنوان نمونه، سه عدد از سازه‌هاي لوله‌گير (Pipe rack) طراحي شده در اين پروژه مورد كنترل و بازبيني قرار گرفته‌اند. با توجه به ابعاد بزرگ پروژه ملي توسعه ميدان گازي پارس‌جنوبي، نتايج حاصل از اين پروژه، علاوه بر دستيابي به معيارهاي روزآمد فني و مهندسي مورد نياز كارفرما، صرفه‌جويي اقتصادی را به همراه داشت.

ویژگی مهم این پروژه:

• در طراحي سازه‌هاي فولادي اين پروژه، ضمن توجه به ضوابط و معيارهاي مهندسي سازه‌هاي مربوط به صنايع نفت، معيارهاي طراحي نوين لرزه‌اي نيز رعايت گرديده است. همچنين تعامل نزديك بخش‌هاي مهندسي سازه و مهندسي خطوط لوله از ديگر ويژگي‌هاي اين پروژه است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

•بررسي مدارك بالادستي پروژه از قبيل مدارك Feed و معيارهاي طراحي موثر بر طراحی سازه‌ای

• بررسي مدارك طراحي مربوط به سه سازه لوله‌گير شامل مدلسازي، دفترچه محاسبات، نقشه‌ها و ...

• ارائه رويكردهاي اصلاح و بهينه‌سازي طراحي سازه‌هاي مذكور و ارایه طرح جدید

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

کنترل و بازبینی فرآیند ـ سازه ـ خط لوله ـ نفت و گاز و پتروشیمی

دریافت بروشور