ارایه خدمات مهندسی کارهای احصاء سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی

ارایه خدمات مهندسی کارهای احصاء سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1387/02/24 بندر عباس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندرسازی و سازه‌های دریایی 1021

مشاهده جزئیات پروژه

خصوصیات طرح و نتایج پروژه:

● موقعیت ممتاز جغرافیایی

● تجهیزات و تسهیلات پیشرفته

● بدست اوردن سهم بالایی از مبادلات بازرگانی کشور که مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران می باشد

● ایجاد بستر و زیر ساخت های عمرانی مناسب جهت سرمایه گذاری و کنترل و نظارت بر روند سرمایه گذاری به لحاظ مطابقت با طرح جامع بندر

● توجه ویژه به سرمایه گذاران نفتی در بخش بندر خلیج فارس با توجه به اهمیت موضوع انرژی

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● بررسی طرح های پیشنهادی سرمایه گذاران از لحاظ فنی و اقتصادی

● ایجاد هماهنگی طرح های پیشنهادی و عملیات اجرایی سرمایه گذاران با طرح جامع

● همکاری با اداره کل در مراحل مختلف عقد قرار داد با سرمایه گذاران

● بررسی و کنترل برنامه زمان بندی ارائه شده توسط سرمایه گذاران

● نظارت بر رعایت استانداردهای مورد تعهد سرمایه گذاران

● مقایسه پیشرفت عملیات اجرایی با برنامه زمان بندی مورد تعهد سرمایه گذاران در امر ساخت و ساز

● کنترل و اجرای گزارشات زیست محیطی سرمایه گذاران

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

سیویل و سازه ـ مکانیک تجهیزات ثابت و دوار ـ پایپینگ و ابزار دقیق ـ ایمنی و کنترل پروژه ـ معماری ـ حمل و نقل ـ اقتصاد ـ بندرسازی و سازه های دریایی