مهندسین مشاور هندسه پارس

 

 

تهیه بخشی از اسناد فنی پروپوزال پروژه طراحی و تامین تجهیزات و نصب سیستم آب خنک کننده تاسیسات پتروشیمی کاویان

 

کد: 1008

گروه: تونل و ژئوتکنیک

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران  (IOEC)

محل اجرای طرح: تهران

تاریخ ابلاغ: 10/1385

مدت انجام: 1 ماه

شرح پروژه: شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی قصد شرکت در مناقصه این پروژه را داشت. طراحی پروژه در مرحله مناقطه (tender design) به این مشاور واگذار گردید و در مدت بسیار کوتاه و به صورت فشرده انجام شد.