اخبار و رویداد های شرکت

تازه ها

Consulting Engineers - مهندسین مشاور هندسه پارس

مهندسین مشاور هندسه‌پارس یک شرکت مهندسی مشاور با تخصص‌های چندگانه در زمینه مشاوره می‌باشد که در سال 1384 در ایران به ثبت رسیده است. بنیانگذاران این شرکت مشاوره، فعالیت‌های مهندسی را از دهه 60 هجری ‌شمسی آغاز کرده‌اند.در حال حاضرهندسه‌پارس در زمینه‌های تخصصی :

1- بندرسازی و سازه‌های دریایی اصلی‌ترین موضوع فعالیت مهندسین مشاور هندسه پارس می باشد ...

2- نفت و گاز و صنایع پتروشیمی از مهمترین‌ترین گروه‌های مهندسان مشاور هندسه پارس بوده و در زمینه مدیریت و انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی مقدماتی و بهینه‌سازی، طرح توسعه و طراحی تفصیلی تاسیسات نفت و گاز را برعهده دارد ...

3- مهندسی زیرساخت ها یکی دیگر از بخش های تخصصی این شرکت مشاوره می باشد...


 فعالیت داشته و امکان ارائه خدمات تخصصی ویژه در زمینه‌های مورد نظر و یا یکپارچه در پروژه‌های بزرگ و نیازمند تخصص‌های چندگانه (Multi Discipline) را دارا می‌باشد...

عضویت مهندسین مشاور هندسه پارس در مجامع و انجمن های بین المللی